Werkplekinspecties en toolboxmeetings

Man maakt notities in checklist tijdens werkplekinspecties

Werkplekinspecties zijn bedoeld om de veiligheid op het werk te beoordelen en of de werkplek voldoet aan de wet- en regelgeving. Op deze manier kunnen onveilige situaties vroegtijdig opgespoord worden en kunnen er maatregelen getroffen worden om het risico te beperken. We willen ervoor zorgen dat iedereen na werktijd weer veilig thuiskomt.

Werkplekinspectie uitvoeren

Met een werkplekinspectie wordt er invulling gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet waar de werkgever wordt voorgeschreven om te zorgen voor goede voorlichting, de juiste materialen en middelen. Naast de wettelijke verplichting heeft een werkgever ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en gezond werken te bevorderen.

VCA-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om werkplekinspecties uit te voeren.

Integreren van veiligheid op het werk

Naast het opsporen van onveilige situaties, is het nog belangrijker om deze situaties te voorkomen. Vaak heeft dit te maken met onveilig gedrag. Dit is niet makkelijk om te veranderen. Door erover te praten in een toolboxmeeting wordt er aandacht gecreëerd voor veiligheid en kan het belang van veilig werken worden onderstreept.

Toolboxmeeting voor veiligheidscultuur

Volgens de Arbowet hebben werkgevers de verplichting om werknemers voor te lichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. Organisaties met een VCA** certificatie moeten jaarlijks zelfs minimaal tien toolboxmeetings houden.

Tijdens een toolboxmeeting wordt besproken hoe een werknemer gevaren kan herkennen en hoe deze zich ertegen kan beschermen. Ook wordt er besproken hoe er in het algemeen veiliger gewerkt kan worden.

Door deze gesprekken te voeren met werknemers, wordt het veiligheidsbewustzijn bevorderd. Daarom zijn toolboxmeetings erg belangrijk en moeten niet gezien worden als een formele verplichting, maar als een nuttig hulpmiddel voor om veilig werken te stimuleren.

werkplekinspecties
Online toolboxmeeting

Het organiseren van een toolboxmeeting is meestal tijdrovend. Welk onderwerp moet er gekozen worden? Hoe wordt ervoor gezorgd dat iedereen tegelijkertijd op dezelfde locatie is? Wat wordt er gedaan is als medewerkers een toolboxmeeting missen? Een online toolboxmeeting kan hierbij een uitkomst bieden. Via een mobiel, tablet of computer kunnen medewerkers zelf inloggen en deelnemen aan de toolboxmeeting op een moment dat het voor hen uitkomt.

Inhoud van een online toolbox
werkplekinspecties

De inhoud van de modules worden van tevoren vastgesteld. Het gaat over een actueel onderwerp binnen de branche of de organisatie dat te maken heeft met de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Dit kan een bedrijfsongeval zijn dat recentelijk heeft plaatsgevonden of bijvoorbeeld risico’s die medewerkers in de werkpraktijk tegenkomen.

Een online toolboxmeeting duurt tussen de 5 en 10 minuten en bestaat uit een uitleg van het onderwerp aangevuld met afbeeldingen en/of video’s om de attentiewaarde te verhogen. Na de uitleg krijgt de werknemer enkele meerkeuzevragen voorgelegd. Op die manier wordt de kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid getoetst en geborgd.

Veilig werken kost geen geld, maar bespaart juist geld en tijd! Neem contact op met Schonewille Organisatieadvies voor meer informatie over werkplekinspecties en toolboxmeetings.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp