Audits

Een audit is een onderzoek op systematische en onafhankelijke wijze en wordt door een auditor uitgevoerd. De auditor onderzoekt aan de hand van een gestelde norm of de organisatie aan de criteria voldoet. Dit gebeurt op basis van objectief bewijs, zoals documentatie, registratie en informatie uit interviews. De auditor evalueert de constateringen en communiceert deze via het auditrapport.

Een audit kan, afhankelijk van de norm waarvoor het wordt uitgevoerd, verschillende onderwerpen hebben. Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn veel voorkomende thema’s.

Audits worden uitgevoerd om betrouwbaarheid en zekerheid aan te kunnen tonen en te geven aan klanten, opdrachtgevers en andere partijen.
Een certificaat, het resultaat van de audit, is vaak een harde eis van een opdrachtgever of klant om in zee te gaan met de organisatie.
Audits zijn van groot belang bij het objectief aantonen dat processen en de organisatie aan de gestelde eisen voldoen en helpen om organisaties te verbeteren.

Audits bij Schonewille

Werkplekinspecties

Werkplekinspecties bestaan uit een observatie van de werkplek in de fabrieksomgeving of projectomgeving.

Bedrijfs RI&E

Iedere organisatie met meer dan 1 medewerker is verplicht om een RI&E op te stellen voor de gevaren en gezondheid.

Interne audits

Schonewille verzorgt interne audits
voor de continue verbetering van de organisatie.