Welke milieumaatregelen moet je nemen als onderneming?

Hand of human holding green earth with tree for ESG, co2, and net zero.Concept of World sustainable environment, Save our Planet, World Environment Day, World Earth Day and Climate change.

Informatie en onderzoeksplicht

De deadline om te voldoen aan de informatie- en onderzoeksplicht was 1 december 2023. Iedere 4 jaar moet er opnieuw gerapporteerd worden. Een Omgevingsdienst komt regelmatig controleren of je opvolging geeft aan de vastgestelde maatregelen. Het niet of te laat of onvoldoende onderbouwd EML of EED kan worden beboet.

Heel veel ondernemers zijn intrinsiek gemotiveerd om milieuvriendelijker te gaan werken en investeren in verduurzaming en vergroening. Immers in 2030 is het doel 60% CO2 reductie t.o.v. 1990. Dat vraagt stappen van iedere organisatie.

Waar wetgeving is, zijn ook vormen van dwang en drang. Sinds 1 januari hebben wij de Omgevingswet. Daarmee vervalt het Activiteitenbesluit en tal van andere wet- en regelgeving t.a.v. het milieu.

Gebruik de site https://omgevingswet.overheid.nl/maatregelen en start de applicatie ‘maatwerk op maat’. Indien je minder dan 25.000 m3 aardgas gebruik en minder dan 50.000 kWh aan elektra zal de impact op je organisatie meevallen.

EML van toepassing

Heb je meer dan 25.000 m3 aardgas gebruik en meer dan 50.000 kWh dan ben je verplicht om te werken met een ‘Erkende Maatregelen Lijst’. https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/eml

Met de invulling van deze EML breng je in beeld waar voor jou onderneming energiebesparingsmogelijkheden zijn.  Met de EML voldoe je energiebesparingsplicht .

De EML bestaat uit drie categorieën:

  1. Gebouwen
  2. Faciliteiten
  3. Processen

Als je deze lijst invult is het direct duidelijk of er besparingsmogelijkheden zijn en welke maatregelen dat zijn. In de maatregelenlijst staan economische en technische randvoorwaarden.  Je kunt deze lijst in pdf en Excel downloaden

In deze site vind je ook het Excel document EML2023-berekeningen-versie 1.3. Door deze lijst in te vullen heb je in beeld per onderdeel wat je CO2 besparing is, je investering en je besparing.

Op de site van de RVO vind je een link met de methodiek van de berekening van de terugverdientijd, CO2 emissiereductiefactoren, CO2 emissiefactoren.  Deze factoren moet je gebruiken voor je berekening. Niet de huidige of je eigen verwachte factoren.

Wanneer moet je welke maatregelen nemen?

  1. De maatregelen die je kunt (moet) nemen zijn te verdelen in:
  2. Directe maatregelen. Deze zijn direct uitvoerbaar (een zelfstandig moment)
  3. Natuurlijk moment. Bijvoorbeeld gepland groot onderhoud waarin deze maatregelen kunnen worden meegenomen
  4. Verandering van situatie. Bijvoorbeeld een verbouwing. Dan kan een maatregel dat eerst niet van toepassing was, nu toch van toepassing zijn.

Doelmatig beheer en onderhoud

Indien het bedrijf installaties heeft moeten deze zo goed mogelijk ingeregeld, beheert en onderhouden worden. De term dat er voor gebruikt wordt is DBO. Per erkende maatregel is beschreven welke DBO actie nodig is. Dat kan zijn dat installatie periodiek gekeurd moeten zijn.

Informatie en onderzoeksplicht

De deadline om te voldoen aan de informatie- en onderzoeksplicht was 1 december 2023. Iedere 4 jaar moet er opnieuw gerapporteerd worden. Een Omgevingsdienst komt regelmatig controleren of je opvolging geeft aan de vastgestelde maatregelen. Het niet of te laat of onvoldoende onderbouwd EML kan worden beboet.

Wanneer is de EED van toepassing

De EED staat voor Energie-Efficiency Richtlijn. Een Europese Richtlijn. Indien een bedrijf > € 50 miljoen omzet maakt en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen en/of > 250 medewerkers in dienst heeft is het bedrijf EED audit plichtig. De EED staat voor Energie-Efficiency Richtlijn.  Vanaf 23 juli 2023 moet een EED-energie-auditrapport online ingediend worden. Via de site

https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/eed-auditplicht vind je sjablonen en aanwijzingen hoe de rapportage gemaakt en aangeleverd moet worden.

Wie dient het EML of EED rapport in?

Dat doet het bedrijf altijd zelf. Of het bedrijf machtigt een intermediair. RVO waarschuwt op haar site dat er organisaties actief zijn die claimen dat ze informatieplicht energiebesparing namens het bedrijf bij RVO kunnen aanleveren. Dat kan dus niet.

Certificering

Als een bedrijf ISO14001 (milieumanagementsysteem), ISO5001 (energiemanagementsysteem) dan is de directiebeoordeling met enkele aanvullingen al geschikt als rapportagemiddel. Het voordeel van deze normen is dat het bedrijf voortdurend haar verbruik/besparingen/ risico’s / kansen/maatregelen monitort en daarmee milieu- wet- en regelgeving voortdurend in beeld heeft en ernaar handelt.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp