Organisatieadvies

De wereld om ons heen verandert snel. Dat biedt kansen, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Nieuwe industrieën ontstaan en worden groot en andere verschrompelen. Daarbij heeft een organisatie niet alleen rekening te houden met klanten en aandeelhouders, maar met tal van stakeholders zoals de lokale en landelijke overheid, milieuorganisaties, omgeving, personeel en vakbonden.   

Organisatieadvies door ondersteuning

Shell en Brent Spar worden nog steeds in één adem genoemd en Dieselgate zal altijd aan VW blijven kleven. Dit zijn voorbeelden van organisaties die te weinig rekening hebben gehouden met stakeholders. Schonewille helpt met het in kaart brengen van kansen en risico’s, de stakeholders en hun wensen en behoeften en bij het bepalen van een missie, visie en afgeleide doelstellingen door middel van organisatieadvies. 

Ook denkt Schonewille mee met het vraagstuk over de inrichting van de organisatie. Is de inrichting nog passend in de huidige tijd met de veranderende behoeften van management en medewerkers? We kijken onder andere naar de leiderschapsstijl en het competentiebeheer.

organisatieadvies

Processen binnen de organisatie worden onder de loep genomen. Zijn de processen vraag of aanbod gestuurd? Weet de organisatie wat de klant wil en voorziet de organisatie wel in die behoefte? Een volgend vraagstuk waar Schonewille zich mee bezig houdt is de uitval en afval. Kunnen deze worden verlaagd? Zijn er verborgen kosten? Kan de doorlooptijd worden verkort?

Schonewille kan bij tal van dit soort vraagstukken organisatieadvies geven. Wij gaan niet op de stoel van het management zitten, maar we ondersteunen het management met organisatieadvies. Neem contact op voor meer informatie.

PDCA-cyclus als onderdeel van organisatieadvies