Werkplekinspectie

Werkplekinspecties zijn bezoeken aan de werkplek met het oog op veilig en gezond werken. We willen ervoor zorgen dat iedereen na werktijd weer veilig thuiskomt.

Schonewille gaat met de medewerkers in gesprek. Dat heeft meerdere doelen:

Wat houdt een werkplekinspectie in?

Tijdens de werkplekinspectie wordt de werkplek geobserveerd op gevaarlijke situaties, het gedrag van medewerkers en onveilige handelingen. Als er gevaarlijke situaties worden geconstateerd, gaat Schonewille in gesprek met de medewerkers en leidinggevenden om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Als er onveilige handelingen worden geconstateerd, gaat Schonewille met de betreffende medewerker in gesprek. Niet als politieagent, maar op coachende wijze.

Daarnaast voert Schonewille controles uit. Er wordt gecheckt of het materieel en de PBM visueel in orde zijn en of deze nog binnen de keuringsdatum vallen. Verder wordt er gecontroleerd of toolboxen op de juiste wijze worden gehouden en of er aan wordt deelgenomen. En het belangrijkste: of er een startwerkoverleg is geweest en de specifieke risico’s zijn besproken. Uiteraard moet de registratie hiervan aantoonbaar zijn.

De uitkomsten van de werkplekinspectie worden verzameld in een digitaal systeem. Vaak met foto’s van de werklocatie. Deze foto’s tonen niet alleen zaken die beter kunnen, maar ook zaken die juist prima op orde zijn. De rapportage wordt gedeeld met het management, voorzien van commentaar en mogelijke verbeterpunten.

Door regelmatige herhaling van werkplekinspecties kunnen er trends gesignaleerd worden zoals:

Met de juiste uitvoering van toolboxen, het V&G-overleg met de medewerkers en, indien nodig, extra toezicht van leidinggevenden, komen we tot structurele verbeteringen. De mooiste werkplekinspecties zijn die locatiebezoeken waar de zaken in orde zijn, medewerkers spontaan zijn en het veiligheidsbewustzijn ervan af straalt. Laat dat nu ook de projecten zijn waar de werkvloer is opgeruimd, de coördinatie en communicatie onderling sterk is en waar de productie hoog is.

Veilig werken kost geen geld maar bespaart tijd en geld. Neem contact op voor meer informatie.