GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw)

De grond-, weg- en waterbouw onderscheidt zich van andere sectoren, omdat de overheid in 75% van de gevallen direct of indirect de opdrachtgever is.

Opdrachtgevers binnen de GWW-sector

Opdrachtgevers binnen de GWW-sector zijn vaak gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail.

Binnen de sector zijn onderwerpen als Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, maar ook Milieu & Duurzaamheid belangrijke thema’s.

Overheidsinstanties vereisen vaak dat hoofdaannemers en onderaannemers in het bezit zijn van bepaalde certificaten om mee te kunnen doen in aanbestedingen. Zo is het vaak een eis dat alle hoofd- en onderaannemers in het bezit zijn van VCA-certificaten. Daarnaast is het een eis dat de hoofdaannemer ISO9001 gecertificeerd is.

gww-sector
gww-sector

GWW Certificeringen

Vanaf 1 januari 2022 worden de regels verder uitgebreid. Overheidsinstanties en bedrijven die zijn aansloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw eisen dat de gehele keten van hoofd- en onderaannemers gecertificeerd moeten zijn voor minimaal trede 2 van de Veiligheidsladder.

VCA in de GWW-sector

Met een VCA-certificaat kan een hoofd- of onderaannemer laten zien dat deze veilig, gezond en met het oog op het milieu werkt. Steeds meer opdrachtgevers willen alleen samenwerken met partijen die VCA-gecertificeerd zijn. Bedrijven die geen VCA-certificaat kunnen laten zien, mogen in veel gevallen niet eens meedoen bij aanbestedingen of leveranciersselecties. 

Daarnaast draagt het hebben van een VCA-certificaat bij aan de gezondheid en goede werkomstandigheden voor werknemers. 

gww-sector
gww-sector

Met welke uitdagingen heeft de GWW-sector te maken?

Deze uitdagingen zijn de uitgangspunten voor het managementsysteem. Schonewille ondersteunt in bij deze uitdagingen met een passend managementsysteem.