GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw)

GWW is een afkorting voor de in de civiele techniek gebruikte term grond-, weg- en waterbouw. De sector grond-, weg- en waterbouw onderscheidt zich van andere sectoren doordat de overheid in 75% van de gevallen direct of indirect de opdrachtgever is. Deze sector omvat een groot aantal disciplines, waaronder de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.

Opdrachtgevers binnen de GWW-sector

Zoals eerder vermeld, zijn de meeste opdrachtgevers binnen deze sector overheidsinstanties. Denk daarbij aan gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail.

Binnen de GWW-sector zijn onderwerpen zoals kwaliteit, arbo en veiligheid, maar ook milieu en duurzaamheid belangrijke thema’s.

Overheidsinstanties vereisen dat de hoofdaannemer en onderaannemers in het bezit zijn van bepaalde certificaten om mee te kunnen doen in een aanbesteding. Zo is het vaak een eis dat alle hoofd- en onderaannemers in het bezit zijn een VCA-certificaat. Daarnaast is het vrijwel altijd een eis dat de hoofdaannemer een ISO 9001 certificering heeft.
Wegwerkzaamheden
Straatwerk

GWW-certificeringen

Om de best mogelijke situatie voor GWW-projecten te creëren, is het nodig om de regels voor GWW-certificeringen constant bij te werken. Dit wordt gedaan zodat er tijdens het project kwalitatief, veilig en milieutechnisch goed gewerkt wordt. Overheidsinstanties en bedrijven die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen dan ook dat alle hoofd- en onderaannemers minimaal trede 2 van de veiligheidsladder hebben bereikt. Enkele veelvoorkomende certificaten zijn:

VCA in de GWW-sector

Met een VCA-certificaat kan een hoofd- of onderaannemer laten zien dat men veilig, gezond en met oog voor het milieu werkt. Steeds meer opdrachtgevers willen alleen samenwerken met partijen die VCA-gecertificeerd zijn. Bedrijven die geen VCA-certificaat kunnen laten zien, mogen in veel gevallen niet eens meedoen in een aanbesteding of leverancierselectie.

Daarnaast draagt het hebben van een VCA-certificaat bij aan de gezondheid en goede werkomstandigheden voor werknemers.
Trap bouwen
Renovatie

Uitdagingen in de GWW-sector

In de sector grond-, weg- en waterbouw spelen een aantal belangrijke uitdagingen. Denk daarbij aan:
Deze uitdagingen zijn de uitgangspunten voor het managementsysteem. Schonewille ondersteunt bij deze uitdagingen met een passend managementsysteem.