Dienstverlenende sector

Bij de meeste dienstverlenende bedrijven staat het geven van advies, het verzorgen scholing, het doen onderzoek en het maken van rapportages centraal. In het project van acquisitie tot het sturen van de factuur vinden verschillende processen plaats. De kwaliteit van de dienstverlening is afhankelijk van de kennis en de vaardigheden van de medewerkers.

Dienstverlener

Schonewille ondersteunt dienstverlenende organisaties met een ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

De volgende vraagstukken komen daarbij aan de orde:

Urenoverschrijdingen

Urenoverschrijdingen of een te veel aan niet-declarabele uren zijn vaak de oorzaak van faalkosten binnen de dienstverlenende sector.

Faalkosten

Om de faalkosten te minimaliseren, is het belangrijk om een goed werkend managementsysteem te integreren in de organisatie. Risico’s worden dan in kaart gebracht en kunnen op die manier worden geminimaliseerd. Kansen worden benut en competenties geborgd. Ook kunnen processen worden bijgestuurd en bewaakt. Daarnaast wordt er continu gestuurd op verbetering van de processen, organisatie en competenties.

Het doel van de dienstverlenende sector is het leveren van toegevoegde waarde aan de klanten en stakeholders. Een goed managementsysteem is daarbij ondersteunend. 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?