Trainingen

Naast het adviseren van bedrijven op veel gebieden binnen de KAM, geeft Schonewille ook trainingen. De meestvoorkomende trainingen zijn de VCA training en training in gevaarlijke stoffen.

VCA training

Vrijwel alle personen die werken in de wegenbouw, bij installatiebedrijven en bouwgerelateerde bedrijven moeten beschikken over een VCA-basiscertificaat. Waar medewerkers in ieder geval in het bezit zijn van het basiscertificaat, moeten leidinggevenden het VCA-VOL certificaat behalen. Dit certificaat is 10 jaar geldig. Via onderstaande website kan de geldigheid van het certificaat gecontroleerd worden.

Training door Schonewille
Schonewille verzorgt trainingen voor het behalen van VCA-basis en VOL-certificaten. Deze VCA trainingen worden bij uw bedrijf of op een externe locatie gegeven. Voorafgaand aan de training ontvangen de cursisten een VCA-leerboek ter voorbereiding. De VCA training duurt 1 dag en wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. De uitslag is direct na het examen beschikbaar.

Gevaarlijke stoffen

Er is vaak te weinig kennis in organisaties omtrent vervoer, opslag en verwerkingsmethoden van gevaarlijke stoffen. In deze training staat bewustwording en kennis centraal.

Tijdens de training komt aan bod:
• Arbo wet- en regelgeving
• Milieuwetgeving
• REACH verordening
• GHS symbolen
• ADR symbolen
• PGS15
• Veiligheidsinformatiebladen
• (Persoonlijke) beschermingsmiddelen

De training wordt doorgaans op locatie bij uw bedrijf gegeven. Het is mogelijk om het op een externe locatie plaats te laten vinden tegen een meerprijs.