Bouwprojecten

Schonewille verstaat de bouw in al haar facetten. Bouwprojecten zijn complex omdat er meerdere specialisten nodig zijn.

Bouwgerelateerde bedrijven die wij tot onze klantenkring rekenen:

Een hoofdaannemer bouwt nooit alleen, maar werkt samen met een selectie van onderaannemers. Dit compliceert bouwprojecten en daarom zijn coördinatie en communicatie van het grootste belang voor het bereiken van goede resultaten. Veelvoorkomende knelpunten waar de bouw mee worstelt zijn op het gebied van planning, onvoorziene risico’s en veiligheidsissues. Daarnaast vormen krappe marges en wet- en regelgeving vormen vaak ook obstakels.

Doelstellingen van bouwprojecten

bouwprojecten

Door te voldoen aan het bouwbesluit, de Arbowet en -besluit en diverse kwaliteitsnormeringen zoals BRL’s, kunnen de doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid worden behaald. ‘First Time Right’, oftewel het voorkomen van faalkosten, zorgt ervoor dat de kosten tijdens het project bewaakt worden en dat het project winstgevend is.

Schonewille helpt uw bouwgerelateerde bedrijf met de juiste managementsystemen om processen voortdurend te monitoren zodat uw organisatie zich kan richten op verbetermanagement. Neem contact met ons op voor meer informatie.