Bouwprojecten

Schonewille verstaat de bouw in al haar facetten. Bouwprojecten zijn enorm complex doordat er meerdere specialisten nodig zijn.

Bouwgerelateerde bedrijven die wij tot onze klantenkring rekenen:

Een hoofdaannemer bouwt natuurlijk nooit alleen, maar werkt samen met een selectie onderaannemers. Dit compliceert bouwprojecten waardoor een goede coördinatie en communicatie van kritiek belang voor het bereiken van goede resultaten te behalen. Veelvoorkomende knelpunten waar de bouw mee worstelt zijn de planning, onvoorziene risico’s en veiligheidsissues. Daarnaast zijn ook krappe marges en wet- en regelgeving vaak obstakels.

Doelstellingen van bouwprojecten

Als aannemers aan een nieuw bouwproject beginnen, stellen ze eerst een aantal doelstellingen op. Denk daarbij aan doelen als:
Renovatie

Regeling bouwbesluit

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en de omgeving. Daarom geeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een bouwwerk moet dan ook altijd aan deze (technische) bouwvoorschriften voldoen. Het besluit bevat alle voorschriften over de (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over de sloop en over veiligheid tijdens het bouwen en slopen. Kortom, in het bouwbesluit zijn alle belangrijke eisen voor de bouwsector terug te vinden.

Het huidige bouwbesluit is definitief ingegaan op 1 april 2012. Daarom spreekt men over het bouwbesluit 2012. Bekijk hier het huidige bouwbesluit.

Schonewille organisatieadvies

Door te voldoen aan het bouwbesluit, de Arbowet, het Arbobesluit en diverse kwaliteitsnormeringen zoals BRL’s zijn de doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid te behalen. ‘First Time Right’, oftewel het voorkomen van faalkosten, maakt het mogelijk om de kosten tijdens het project te bewaken en het project winstgevend af te sluiten.

Schonewille helpt uw bouwgerelateerde bedrijf met de juiste managementsystemen om processen voortdurend te monitoren zodat uw organisatie zich kan richten op verbetermanagement. Neem contact met ons op voor meer informatie.