Een VCA-certificaat is meer dan een commerciële overweging!

Document invullen

Ik kreeg laatst weer een mail van een van mijn opdrachtgevers dat ze hebben besloten om niet verder te gaan met de VCA-certificering voor het bedrijf. Dit omdat de noodzaak voor de bedrijfscertificering niet aanwezig is.

Het komt regelmatig voor dat bedrijven niet verder gaan met VCA-certificering omdat men de noodzaak er niet meer van inziet. Daarom is het belangrijk om helder te krijgen voor wie je als organisatie een VCA-certificaat hebt en wat de toegevoegde waarde ervan is. 

Is het omdat opdrachtgevers erom vragen? Is het een eis in een aanbestedingsprocedure? Of wil de onderneming zorgen voor een goed veiligheidsbeleid? 

De laatste optie laat zien dat een onderneming de intrinsieke waarde van een VCA-certificaat inziet. Het certificaat zou wat ons betreft niet gebruikt moeten worden voor commerciële doeleinden, maar juist als een verzekering. De VCA vraagt niets anders dan wat er in de Arbowet en Arbobesluit van ondernemingen gevraagd wordt. Daarom heet het ook een checklist. Wat gebeurt er als er een ongeval plaatsvindt en je niet aantoonbaar kunt maken dat je medewerker goede voorlichting en instructies heeft gekregen? Of als je een derde in gevaar brengt? 

De wetgeving vereist dat er (veiligheids-)onderricht plaatsvindt en dat er BHV aanwezig is. Zonder een sluitend veiligheidsmanagementsysteem, externe ondersteuning en controle van deskundigen, worden zaken over het hoofd gezien en strandt het systeem. Het wordt er namelijk “even” bij gedaan. En Je wilt toch zeker niet dat er een bedrijfsongeval plaatsvindt? Bij een ernstig bedrijfsongeval kan het je bedrijf wel kosten!

Samengevat kan een VCA of ISO45001-certificaat helpen bij de gunning van een opdracht. Nog belangrijker is echter dat het een systeem is dat de onderneming bij de les houdt voor eisen uit de Arbowetgeving. Daarmee geeft de organisatie het signaal aan medewerkers dat ze ertoe doen. De directie laat hiermee zien dat ze waarde hecht aan veilig en gezond werken en dat het verankerd is in het beleid.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Recente nieuwsberichten

Wil je meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op!

Verzenden