Een VCA-certificaat is meer dan een commerciële overweging!

Document invullen
Het komt regelmatig voor dat bedrijven niet verder gaan met VCA-certificering omdat men de noodzaak er niet meer van inziet. Daarom is het belangrijk om helder te krijgen voor wie je als organisatie een VCA-certificaat hebt en wat de toegevoegde waarde ervan is. Is het omdat opdrachtgevers erom vragen? Is het een eis in een aanbestedingsprocedure? Of wil de onderneming zorgen voor een goed veiligheidsbeleid? In dit blogartikel vertellen we je meer over een VCA-certificaat en waarom het in onze ogen meer dan een commerciële overweging is.

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij kunnen aantonen dat zij tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer de veiligheid en gezondheid van de werknemers kunnen waarborgen. Een VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. Elke jaar vindt er een tussentijdse audit plaats om te controleren of u zich nog houdt aan de eisen die het VCA-certificaat aan uw bedrijfsvoering stelt.

Een VCA is vooral bedoeld bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk hierbij aan bedrijven die actief zijn in de metaal, bouw, transport, industriële reiniging en elektrotechniek. Een VCA-certificaat is niet wettelijk verplicht maar wordt door veel aannemers wel verwacht. En juist op dat punt gaat het vaak mis.

VCA-certificaat vanuit commercieel oogpunt

Een VCA-certificaat is dus niet wettelijk verplicht, u bepaalt zelf of u een VCA-certificaat wilt hebben. Maar een opdrachtgever kan wel eisen dat u een VCA-certificaat heeft. Soms omdat hij er zelf geen één heeft, maar meestal omdat een VCA-certificaat laat zien dat u als aannemer de veiligheid van uw medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Behaald u een VCA-certificaat vooral omdat u graag een bepaalde klus binnen haalt die een VCA-certificaat eist? Maar schenkt u er inhoudelijk verder weinig aandacht aan? Dan brengt u niet alleen de levens van uw werknemers in gevaar, u loopt ook het risico om door de mand te vallen bij de opdrachtgever. Dan kan het zomaar snel gedaan zijn met de samenwerking en is de reputatie van uw bedrijf besmeurd.

VCA-certificaat vanuit veiligheidsbeleid

Beter is het om een VCA-certificaat vanuit goed veiligheidsbeleid te behalen. Juist de aannemers die vanuit een goed veiligheidsbeleid een VCA-certificaat aanvragen, zien de intrinsieke waarde van een VCA-certificaat in. Het certificaat zou wat ons betreft niet gebruikt moeten worden voor commerciële doeleinden, maar juist als een verzekering. De VCA vraagt niets anders dan wat er in de Arbowet en Arbobesluit van ondernemingen gevraagd wordt. Daarom heet het ook een checklist. Wat gebeurt er als er een ongeval plaatsvindt en je niet aantoonbaar kunt maken dat je medewerker goede voorlichting en instructies heeft gekregen? Of als je een derde in gevaar brengt?

De wetgeving vereist dat er (veiligheids-)onderricht plaatsvindt en dat er BHV aanwezig is. Zonder een sluitend veiligheidsmanagementsysteem, externe ondersteuning en controle van deskundigen, worden zaken over het hoofd gezien en strandt het systeem. Het wordt er namelijk “even” bij gedaan. En je wilt toch zeker niet dat er een bedrijfsongeval plaatsvindt? Bij een ernstig bedrijfsongeval kan het je bedrijf wel kosten! Een VCA-certificaat is er dus vooral vanuit veiligheidsbeleid en niet alleen om nieuwe opdrachten binnen te halen.

VCA-certificaat als signaal

Samengevat kan een VCA of ISO45001-certificaat helpen bij de gunning van een opdracht. Nog belangrijker is echter dat het een systeem is dat de onderneming bij de les houdt voor eisen uit de Arbowetgeving. Daarmee geeft de organisatie het signaal aan medewerkers dat ze ertoe doen. De directie laat hiermee zien dat ze waarde hecht aan veilig en gezond werken en dat het verankerd is in het beleid.

VCA-training door Schonewille

Bij Schonewille kunt u terecht voor VCA-trainingen. Wij verzorgen trainingen voor het behalen van VCA-basis en VOL-certificaten. Voorafgaand aan de training ontvangen de cursisten een VCA-leerboek ter voorbereiding. Deze VCA-trainingen worden bij uw bedrijf of op een externe locatie gegeven. De VCA-training duurt 1 dag en wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. De uitslag is direct na het examen beschikbaar.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp