Bent u al klaar voor de Veiligheidsladder?

Man klimt ladder op

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur de Veiligheidsladder (ook wel Safety Culture Ladder genoemd) op als eis om mee te mogen dingen op aanbestedingen. Niet alleen overheidsinstanties, maar ook tal van aannemers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend.

Waarom de Veiligheidsladder?

Wat is de toegevoegde waarde van de ladder? Er is toch al een VCA en ISO 45001? Dat klopt. Maar uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar ongevallen in de bouw is gebleken dat ondanks alle maatregelen en normen, het aantal (dodelijke) ongevallen niet daalt.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn. Het doel hiervan is het terugdringen van het aantal onveilige situaties waardoor er minder incidenten plaatsvinden. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken in verschillende sectoren.

Hoe zien de treden van de veiligheidsladder eruit?

De ladder bestaat uit 5 treden die het veiligheidsbewustzijn binnen de onderneming weergeven. Een onderneming die valt binnen trede 1 scoort zeer laag op het veiligheidsbewustzijn, maar een onderneming die valt binnen trede 5 heeft de veiligheid geïntegreerd in de hele bedrijfsvoering.

Vanaf 2022 zal een minimumeis zijn dat de onderneming in ieder geval binnen trede 2 moet vallen om mee te kunnen dingen op aanbestedingen. En hoe hoger de onderneming in de Veiligheidsladder treden zit, hoe hoger de korting op de inschrijfsom wordt.

De veiligheidsladder

 

Wet Ketenaansprakelijkheid

Hoofd- en onderaannemers kennen natuurlijk de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Deze wet bepaalt dat de aannemer en de inlener van arbeidskrachten aansprakelijk zijn voor de loonheffingen die de onderaannemer in verband met uitbesteed werk moet afdragen. Vreemd genoeg was er geen Wet Ketenaansprakelijkheid met betrekking tot veiligheid. Nu wel.

Grote aannemers maken vaak gebruik van eigen personeel voor een deel van een project. Andere delen van het project worden uitbesteed aan specialistische onderaannemers zoals stratenmakers, tegelzetters, installateurs en metselbedrijven waarin de hoofdaannemer een coördinerende rol heeft. Door de inzet van al die verschillende partijen is het lastig om te beoordelen wie zijn veiligheidszaakjes voor elkaar heeft. Daarom wordt van onderaannemers geëist dat zij aan de Veiligheidsladder moeten voldoen.

Iedereen op de bouw is daarmee verplicht om rekening te houden met de veiligheid van het eigen personeel, maar ook van collega-aannemers. Daar hoort ook bij dat iedereen aanspreekbaar moet zijn op zijn of haar veiligheidsgedrag.

 

Certificering Veiligheidsladder

Het certificeringstraject voor de Veiligheidsladder bestaat uit 3 varianten:

  • Self Assessment
  • SCL Light Audit
  • Volledige Audit

In alle gevallen moet de organisatie eerst een Self Assessment hebben gedaan. Daarvoor kan de onderneming gebruikmaken van veiligheidsdeskundigen die daartoe opgeleid zijn. Ook adviesbureaus die ondersteunen met VCA- en ISO-certificeringen kunnen daarbij helpen.

Certificering veiligheidsladder

Voorbeelden:

Een stratenmakersbedrijf met 20 man personeel en een omzet van €2.000.000 waarvan de contractgrootte €450.000 is, heeft voldoende aan een Self Assessment. De contractwaarde is namelijk minder dan €1.000.000 en de impact is ‘midden’.

Een metselbedrijf met 100 man personeel en een omzet van €6.000.000 waarvan de contractgrootte €1.500.000 is met een hoge utiliteitsbouw (appartementencomplex) zal volledig gecertificeerd moten zijn, omdat de impact ‘hoog’ is.

Op deze wijze kan iedere aannemer bepalen in welke categorie hij zit.

 

GC-Veiligheid

De website GC-Veiligheid (https://gc-veiligheid.nl/)is een overzichtelijke website waar deelnemers, tools en thema’s zijn opgenomen die de aannemer kan gebruiken om stappen te zetten op de ladder.

 

Ondersteuning door Schonewille Organisatieadvies

Schonewille Organisatieadvies kan uw onderneming ondersteunen bij de Self Assessment en begeleiden in het traject naar de gewenste veiligheidstrede. In een persoonlijk gesprek brengen wij in kaart wat dit betekent voor de onderneming, hoe het traject eruit zal zien en welke voordelen het oplevert.

Neem contact op met ons via: [email protected] of 085-483004.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp