Grond-, weg- en waterbouw​

De grond-, weg- en waterbouwbranche onderscheidt zich van andere sectoren omdat de overheid in de meeste gevallen direct of indirect de opdrachtgever is.

Opdrachtgevers binnen deze branche zijn vaak gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail.

Overheidsinstanties vereisen vaak dat hoofdaannemers en onderaannemers in het bezit zijn van bepaalde certificaten. Zo is het een eis dat alle hoofd- en onderaannemers in het bezit zijn van VCA-certificaten. Daarnaast is het een eis dat de hoofdaannemer ISO9001 gecertificeerd is.

Naast deze algemene certificeringen, zijn vaak ook aanvullende certificaten een pre, zoals:

Vanaf 1 januari 2022 worden de regels verder uitgebreid. Overheidsinstanties en bedrijven die zijn aansloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw eisen dat de gehele keten van hoofd- en onderaannemers gecertificeerd moeten zijn voor minimaal trede 2 van de Veiligheidsladder (link naar de Veiligheidsladder).

Met welke uitdagingen heeft de GWW-sector te maken

Deze uitdagingen zijn de uitgangspunten voor het managementsysteem. Schonewille ondersteunt in bij deze uitdagingen met een passend managementsysteem.