Werkplekinspectie en toolboxmeetings

Werkplekinspecties en toolboxmeetings

Werkplekinspecties en toolboxmeetings zijn bedoeld om de veiligheid op het werk te beoordelen en om te analyseren of de werkplek voldoet aan de wet- en regelgeving. Op deze manier worden potentiële onveilige situaties vroegtijdig opgespoord, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om risico’s te beperken. Als werkgever wil je ervoor zorgen dat iedereen na werktijd weer veilig thuiskomt.

Een werkplekinspectie uitvoeren

Met een werkplekinspectie wordt er invulling gegeven aan de verplichtingen die voortkomen uit de Arbowet. Deze wet schrijft werkgevers voor om te zorgen voor een goede voorlichting, de juiste materialen en middelen. Naast de wettelijke verplichtingen heeft een werkgever ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en gezond werk te bevorderen.

VCA-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om werkplekinspecties uit te voeren.

Veiligheid integreren op de werkplek

Naast het opsporen van onveilige situaties is het nog belangrijker om dit soort situaties te voorkomen. Vaak hebben dergelijke situaties te maken met onveilig gedrag wat niet gemakkelijk te veranderen is. Door over de onveilige situaties te praten in een toolboxmeeting, wordt er aandacht gecreëerd voor veiligheid en wordt het belang van veilig werken benadrukt.

Wat is een toolboxmeeting

Een toolboxmeeting, of VGM-overleg (Veiligheid-, gezondheid- en milieuoverleg), is bedoeld om communicatie tussen de leidinggevenden en medewerkers te bevorderen en gedachten uit te wisselen als het gaat om VGM-zaken. Deze momenten zijn belangrijk, omdat de organisatie zich aan de Arbowet moet houden, mits gecertificeerd, en aan de VCA-norm, waaruit het verplicht is om je personeel instructie te geven over het uit te voeren werk.
Toolboxmeeting

Toolboxmeeting en de Arbowet

Volgens de Arbowet hebben werkgevers de verplichting om werknemers voor te lichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. Organisaties met een VCA** certificatie moeten zelfs minimaal 10 keer per jaar toolboxmeetings houden.

De Arbowet stelt vast dat tijdens een toolboxmeeting besproken wordt hoe een werknemer gevaren herkent en zich daartegen beschermt. Daarnaast wordt besproken hoe er in het algemeen op een veiligere manier gewerkt kan worden.

Het doel van de Arbowet is om op deze manier gesprekken te voeren met de werknemers, waardoor het veiligheidsbewustzijn verhoogd wordt. Daarom zijn toolboxmeetings erg belangrijk en moeten niet gezien worden als een formele verplichting, maar als een nuttig hulpmiddel om veilig werken te stimuleren.

Online toolboxmeeting

Een toolboxmeeting organiseren is meestal een tijdrovende klus. Welke onderwerpen moeten er gekozen worden? Hoe zorg je ervoor dat iedereen tegelijkertijd op dezelfde locatie is? Wat wordt er gedaan als een werknemer de meeting mist? Het is van belang dat iedereen de toolboxmeeting meemaakt. Een online toolboxmeeting kan hierbij een uitkomst bieden. Via mobiel, tablet of computer kunnen medewerkers zelf inloggen en deelnemen aan de meeting op een tijd en locatie die hun uitkomt. Daarnaast is het makkelijk om te zien wie de toolboxmeeting heeft bijgewoond en wie dit nog moet doen. Op deze manier zorg je ervoor dat geen enkele werknemer de bouwplaats betreedt zonder de juiste informatie.
Wat is een toolboxmeeting

De inhoud van een online toolboxmeeting

De inhoud van de modules worden vooraf vastgesteld. Het gaat over een actueel onderwerp binnen de branche of de organisatie dat te maken heeft met de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Dit kan een bedrijfsongeval zijn dat recentelijk heeft plaatsgevonden of bijvoorbeeld risico’s die medewerkers in hun werk tegenkomen.

Een online toolboxmeeting duurt tussen de 5 en 10 minuten en bestaat uit een uitleg van het onderwerp aangevuld met afbeeldingen en/of video’s om de attentiewaarde te verhogen. Na de uitleg krijgt de werknemer enkele meerkeuzevragen voorgelegd. Op die manier wordt de kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid getoetst en geborgd.

Veilig werken kost je geen geld, maar het bespaart juist enorm veel tijd en geld! Neem contact op met Schonewille Organisatieadvies voor meer informatie over werkplekinspectie en toolboxmeetings.

Veelgestelde vragen over toolboxmeetings

Er staat geen minimale tijdsduur voor een toolbox meeting. Zo kan een online toolbox meeting al binnen 5 tot 10 minuten klaar zijn. Maar voor een gemiddelde, goede toolbox meeting op locatie kunt u al snel een klein half uur uit trekken. Er vindt namelijk een presentatie plaats over het desbetreffende onderwerp en er moet ruimte zijn voor een dialoog met de werknemers.
Als VCA* gecertificeerd bedrijf bent u verplicht minimaal 4 keer per jaar een toolbox meeting te organiseren. Als uw organisatie een VCA** certificaat heeft, bent u verplicht zelfs minimaal 10 keer per jaar een toolbox meeting te organiseren. Er zijn geen vaste regels voor het houden van een toolbox meeting, als bedrijf heeft u dus een zekere mate van vrijheid. Een toolbox meeting heeft als doel om ervoor te zorgen dat er op een veiligere manier gewerkt kan worden. Het is daarom belangrijk dat er in een toolbox meeting besproken wordt hoe een werknemer gevaren herkent en zich daartegen beschermt.
Zorg ervoor dat de toolbox meeting een duidelijke kernboodschap heeft. Houd het kort en bondig en zorg dat de boodschap duidelijk over komt. Dit kan door middel van een visuele presentatie op locatie of organiseer een online toolbox meeting, zodat men op eigen tempo de veiligheidsinformatie tot zich kan nemen.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp