Een arbeidsongeval zit in een klein hoekje

Warehouse workers after an accident in a warehouse.
Het aantal arbeidsongevallen neemt steeds verder toe. Ieder jaar komt het CBS met cijfers naar buiten die gaan over arbeidsongevallen in Nederland. Afgelopen jaar waren er maar liefst 93.000 arbeidsongevallen waarbij het verzuim 4 dagen of meer was. Omgerekend zijn dat gemiddeld 250 ongevallen per dag! Het blijkt dat te veel bedrijven niet genoeg aandacht besteden aan de veiligheid en gezondheid van werknemers. Laten we eens ingaan op waar arbeidsongevallen door ontstaan en wat er gedaan kan worden om deze ongevallen te voorkomen.

Waardoor ontstaan een arbeidsongeval?

Arbeidsongevallen hebben veel verschillende oorzaken. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in kwart van de gevallen speelt psychische overbelasting een rol. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Ook omgevingsfactoren spelen een grote rol bij het ontstaan van ongevallen. Denk hierbij aan de inrichting van een werkterrein of werkplek.

Op onderstaande schema van het CBS staat een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval.
Arbeidsongevallen

Wat is een bedrijfsongeval

Volgens de Arbowet is een bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd, dat onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het gaat hier veelal om fysieke ongevallen waardoor de werknemer verwondingen oploopt of zelfs in het ergste geval overlijdt. Ook een ongeval op weg van en naar werk valt onder een bedrijfsongeval. Voorbeeld van een bedrijfsongeval is als een werknemer bijvoorbeeld uitglijdt over een gladde vloer of zijn of haar hand bekneld raakt in een machine.

Wat moet je doen bij een arbeidsongeval?

Naast het logische feit dat je eerste hulp verleent bij een arbeidsongeval, is het noodzakelijk dat je een arbeidsongeval altijd meldt bij je leidinggevende of werkgever. Hij of zij is verplicht om een ernstig arbeidsongeval te melden bij de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie). Het gaat om arbeidsongevallen met dodelijke afloop, blijvend letsel of ziekenhuisopname. Daarnaast is de werkgever verplicht een lijst bij te houden van alle arbeidsongevallen.

5 tips om arbeidsongevallen te voorkomen

Bijna alle bedrijven willen arbeidsongevallen voorkomen. Om daarvoor te zorgen, noemen we hier een aantal tips:

  1. Creëer een veilige werkplek. Als werkgever is het belangrijk om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Al meer dan 25 jaar zijn bedrijven verplicht om een RI&E op te stellen. In de praktijk blijkt dat dit, met name in het mkb, nauwelijks gebeurt. Met een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) brengt u het risico op ongelukken in kaart, waarna u deze gericht kunt aanpakken.
  2. Beperk de werkdruk. Wanneer we het over arbeidsveiligheid hebben, hebben we het niet alleen over de fysieke veiligheid, maar ook over de psychische kant van de werknemers. Als er te veel werkdruk is, gaan werknemers fouten maken en veroorzaken ze ongevallen. Blijf daarom altijd kijken naar de werkdruk en blijf in gesprek met de werknemers.
  3. Zorg voor de juiste werk- en beschermingsmiddelen. Als werkgever wilt u er alles aan doen om uw werknemers te beschermen. Dit gaat in combinatie met het zorgen voor goede werkmiddelen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
  4. Zorg voor bedrijfshulpverlening. De schade na een ongeluk kunt u beperken met goede eerste hulp. Zijn er bij u altijd voldoende BHV’ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval.
  5. Regel goede begeleiding na een ongeluk. Ook na het ongeluk is er goede verzuimbegeleiding nodig. In deze stap worden de juiste stappen gevolgd voor begeleiding en re-integratie.

Arbeidsongevallen voorkomen met Schonewille Advisering

Schonewille Advisering kan uw onderneming ondersteunen bij het maken van een RI&E en begeleiden in het traject naar een veilig bedrijf. In een persoonlijk gesprek wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor de onderneming, hoe het traject eruit zal zien en welke voordelen het oplevert.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp