Wat is een V&G plan?

Werken volgens het V&G plan

Ongelukken in de bouw komen helaas nog vaak voor. Om de veiligheid van de mensen op de bouwplaats te verbeteren, is er het V&G plan.

V&G plan staat voor Veiligheids- & Gezondheidsplan. De opdrachtgever beschrijft hierin welke risico’s worden onderscheiden en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Maar wanneer is een V&G plan verplicht? Wat moet erin staan? In dit blogartikel leggen we het uit!

Wanneer is een V&G plan verplicht?

Een V&G plan is een verplichting die voortkomt uit het Arbobesluit, maar het is alleen verplicht om op te stellen als 1 of meer van de volgende omstandigheden zich binnen het project voordoen:

  • De totstandbrenging van het bouwwerk beslaat meer dan 30 werkdagen, en/of
  • met de totstandkoming zijn meer dan 500 mensdagen gemoeid, en/of
  • op de bouwplaats zijn op enig moment meer dan 20 mensen tegelijk aan het werk.

Andere verplichtingen om een V&G plan op te stellen kunnen zijn omdat de opdrachtgever erom vraagt (VCA eis) of als er specifieke risico’s zijn waarvoor een project-RI&E gemaakt moet worden.

Het V&G plan ontwerpfase

 In bestekken zit meestal een V&G plan ontwerpfase. Op basis van deze ontwerpfase kan een aannemer zien welke risico’s en maatregelen de aanbestedende partij heeft onderscheiden. Daar kan de aannemer met zijn prijsaanbieding rekening mee houden.

Het V&G plan uitvoeringsfase

Als de aannemer het project gegund heeft gekregen, maakt hij een V&G plan uitvoeringsfase. Dat kan anders zijn dan het plan ontwerpfase. Er kunnen andere risico’s onderscheiden worden en/of andere maatregelen getroffen worden. Het V&G plan uitvoeringsfase wordt aangeboden aan de directievoerder van het project en deze zal het beoordelen.

Onderdelen van het V&G plan

Het V&G plan zorgt voor een verbetering in de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

In het veiligheids- en gezondheidsplan wordt een beschrijving van het bouwwerk, de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase en een overzicht van de betrokken ondernemingen benoemd.

Ook wordt er een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgenomen in het V&G plan. Hier worden de specifieke gevaren beschreven die zich binnen verschillende sectoren kunnen voordoen, zoals met asbest vervuilde grond en of het werkgebied toegankelijk is voor derden. De maatregelen die volgen uit de RI&E, de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen en de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend staan beschreven in het V&G plan.

De keuzes die worden gemaakt op bouwkundig, technische en organisatorisch gebied in het kader van het V&G plan met daarbij de onderbouwing in de vorm van onderzoeken en rapporten zijn ook terug te vinden in dit plan.

Ten slotte wordt in het V&G plan beschreven hoe de voorlichting en instructies aan werknemers op de bouwplaats worden gegeven en hoe de BHV-organisatie is ingericht op de bouwplaats.

Over het V&G plan valt nog veel meer te vertellen. In het volgende artikel komen de taken van de coördinator en verplichtingen van de werkgever aan bod.

Daarnaast wordt het V&G plan in veel gevallen niet op de juiste wijze toegepast. Ook dat onderwerp komt terug in het volgende artikel.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp